Kadernota veilig thuis

Gemeente Tilburg

Hoe ziet Tilburg er in 2040 uit? Textuur voerde de eindredactie over de Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2040. Het resultaat: een goed leesbaar, helder gestructureerd stuk én een toegankelijke samenvatting voor een breed publiek.